Opis operacije, namen operacije, finančna podpora, cilji in rezultati operacije

Podjetje se je odločilo za obisk sejma RIMINI WELLNESS ker gre za največji tovrstni dogodek s področja fitnesa, wellnessa in športa, z vsemi svetovnimi novostmi in širokemu območju namenjenu prehrani ter športni. Na sejmu so prisotna vsa najpomembnejša podjetja na področju fitnesa, veliko je poudarka na novih trendih v dotični panogi. Ob enem pa na prizorišču najbolj cenjeni italjanski in mednarodni vaditelji, vodijo in trenirajo udeležence Rimini Wellness iz vsega sveta.

Italija je za podjetje dokaj novo in zelo pomembno tržišče. Udeležba na sejmu predstavlja priložnost, da se še bolj približamo našim končnim kupcem in poiščemo nove poslovne partnerje s katerimi bi lahko sodelovali dolgoročno (fitnes centri,športni centri, welnessi...). V Italiji smo prisotni preko spletne trgovine in želja je še dodatno povečati spletno prodajo na italijanskem tržišču. Po analizi trga smo ugotovili, da smo konkurenčni in da se lahko kosamo s konkurenco v Italiji, prednost je tudi ker je to naša sosednja država in so stroški poštnine konkurenčni. Velik plus je, da imamo v podjetju tudi zaposleno osebo, ki tekoče govori Italijansko

Cilji operacije so bili:

Naziv cilja

Načrtovana vrednost

Leto

Št. Kontaktnih mailov

3000

2017

Št partnerskih sestankov

10

2017

Povečanje obiska na spletni strani v obdobju od 1.7.2017 do 31.12.2017

300000

2017

Cilji operacije število kontaktnih mailov in število partnerskih sestankov so bili doseženi. Cilj povečanje obiska na spletni strani pa bo dosežen do konca leta 2017.

Operacijo FLEXSHOP RIMINI delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Izbor operacije se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: «Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. Operacija individualnih nastopov podjetja na mednarodnem sejmu v tujini v letu 2017 je sofinancirana s strani evropskih strukturnih skladov.

Več infomracij o Evropskem skladi za regionalni razvoj najdete na www.eu-skladi.si.