POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Zaštita osobnih podataka kupaca, potencijalnih kupaca i korisnika web stranice je prioritetni zadatak T.H.E. d.o.o., upravitelja internetske trgovine flexshop.com (u daljnjem tekstu: internetska stranica), kojemu se posvećuje velika važnost.

Budući da u poduzeću T.H.E. d.o.o. (u daljnjem tekstu: poduzeće ili obrađivač podataka) poštujemo vašu privatnost, uvijek pažljivo štitimo vaše podatke. Ovaj dokument sadrži sve relevantne informacije o tome, koji se osobni podaci korisnika naše internetske trgovine flexshop.com prikupljaju, obrađuju i koriste s ciljem unaprjeđivanja iskustva korisnika.

SVRHA POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Svrha politike zaštite privatnosti je obavijestiti kupce i korisnike internetske stranice flexshop.com o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane poduzeća. Ova politika privatnosti može se promijeniti ili nadopuniti u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Upotrebom internet stranica prodavatelja nakon promjene ili nadopune, korisnik potvrđuje da se slaže s promjenama i nadopunama.

Sve aktivnosti poduzeća T.H.E. d.o.o. su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) i konvencijama Svijeta Europe (ETS br. 108, ETS  br.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.)).

Politika zaštite privatnosti određuje upotrebu informacija koje poduzeće dobije od vas kada posjetite internetsku stranicu flexshop.com ili mu ih posredujete na neki drugi način (prilikom narudžbe putem telefona, kupnje u stacionarnoj trgovini, sudjelovanja u nagradnim igrama na društvenim/sajamskim događajima poduzeća).

UPRAVITELJ OSOBNIH PODATAKA

Upravitelj osobnih podataka je poduzeće T.H.E. d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, registracijski br.: 2179644000.

OSOBNI PODACI

Osobni podatak je informacija koja se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Ako koristite naše usluge, mi prikupljamo različite vrste vaših podataka kao što su vaše korisničko ime i lozinka, kontaktni podaci i ostale postavke. Mi prikupljamo podatke o tome, koje ste artikle pregledavali na našoj internetskoj stranici, koji ste uređaj koristili za pristup internetskoj stranici i koje su vas ponude, slane putem e-pošte, interesirale. Na osnovu toga generiramo dodatne podatke, kako bi vam u budućnosti slali ponude po želji i unaprijedili našu internetsku trgovinu i naše usluge.

KOJI SE OSOBNI PODACI OBRAĐUJU?

U skladu sa svrhama određenima u nastavku naše poduzeće prikuplja slijedeće osobne podatke:

- identifikacijske podatke kao što su ime i prezime, korisničko ime i lozinka te, ako se radi o pravnoj osobi, PDV identifikacijski broj.

- kontaktne podatke, t. j. podatke koji omogućuju da kontaktiramo korisnika. Ovi podaci su elektronička adresa, telefonski broj, adresa za dostavu i naplatu te profili na društvenim mrežama Facebook i Instagram;

- postavke koje sadrže podatke o korisnikovom računu, posebno podatke o adresi za dostavu, profile, pretplate na informativne novine i recenzije korisnika;

- podatke o korisnikovim prošlim kupovinama kao što su datum i mjesto narudžbe, način plaćanja, uključujući broj bankovnog računa, te podatke o rješavanju žalbe;

- podatke o posjetima internetske stranice kao što su url-ovi, datumi i vrijeme posjete, broj stranica koje je korisnik posjetio, vrijeme provedeno na pojedinačnoj stranici, podaci o promatranim proizvodima, načinu traženja proizvoda, uređajima za pristup internetskoj stranici (IP adresa, lokacija, operativni sustav, preglednik i podaci dobiveni od kolačića za identifikaciju uređaja);

- podatke o navikama korisnika u vezi s čitanjem elektroničkih poruka koje smo vam slali, osobito odziv, aktivnost i vrijeme potrebno za otvaranje poruke;

- ostale podatke koje je korisnik dobrovoljno dostavio tijekom korištenja internetske stranice flexshop.com.

Poduzeće T.H.E. d.o.o. neće bez vašeg pristanka prikupljati i obrađivati vaše osobne podatke, dobivene prilikom narudžbe proizvoda na našoj internetskoj stranici, pretplate na informativne novine ili sudjelovanja u nagradnim igrama, osim ako postoji pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE PODATAKA

Naše poduzeće u okviru svoje aktivnosti prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika u različite svrhe i različitoj mjeri.

Glavna svrha obrade vaših podataka je utvrđivanje broja korisnika i poboljšanje naših usluga. Ako ste registrirani korisnik, onda koristimo vaše podatke za održavanje vašeg računa u svrhu osiguranja njegove funkcionalnosti. Kad obavite kupnju, mi koristimo vaše kontaktne i ostale podatke za obradu narudžbe, zaštitu pravnih zahtjeva i izvršavanje obaveza nametnutih zakonom.


Poduzeće T.H.E. d.o.o. prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na slijedećim pravnim osnovama:

- na osnovu legitimnih interesa,
- na osnovu suglasnosti pojedinaca,
- bez suglasja pojedinca na osnovu izvršenja ugovora,
- za usklađivanje s pravnim obvezama.

Koje podatke možemo obraditi bez suglasnosti korisnika, zavisi o vašem odnosu s nama i o svrsi obrade podataka. U slučaju da je pružanje osobnih podataka dio ugovorne obaveze potrebne za sklapanje i izvršavanje ugovora od strane poduzeća, vi ste dužni dostaviti vaše osobne podatke. Sklapanje ugovora bez tih podataka nije moguće, stoga vam prodavatelj ne može dostaviti proizvode sukladno s ugovorom.

OBRADA NA OSNOVU LEGITIMNIH INTERESA

Poduzeće T.H.E. d.o.o. izvodi obradu podataka o korisnicima i kupcima te njihovim narudžbama i ponašanju na internetskoj stranici. Svi podaci se obrađuju na osnovi našeg legitimnog interesa za koji nije potrebna suglasnost korisnika i u sljedeće svrhe:

- praćenje prodaje putem prodajnih kanala;

- praćenje broja ponovnih odnosno stalnih kupaca;
- praćenje učestalosti i vrijednosti narudžbi;
- praćenje odziva na elektroničku poštu i ostale promidžbene poruke (internetski oglasi, televizijski oglasi, radijski oglasi) na temelju kojih optimiziramo svoje oglašavanje radi unaprjeđivanja iskustva korisnika.

Iz prikupljenih podataka možemo stvoriti nove ponude, prilagođene korisnikovom ponašanju i interesu.

Djelatnici poduzeća imaju pristup korisnikovi povijesti narudžbi i ostalim osobnim podacima s ciljem pružanja boljih usluga prodaje i profesionalne podrške prije, tijekom ili nakon kupnje. Ako se korisnik tome izričito usprotivi, ima pravo prekinuti obradu podataka u bilo kojem trenutku s pozivom na telefonski broj 051 898 026 ili slanjem obavijesti na e-mail adresu [email protected]

Poduzeće T.H.E. d.o.o. na osnovu legitimnog interesa prati podatke o nepreuzetih paketima s ciljem sprječavanja prijevara i komercijalne štete koja nastaje zbog nepreuzetih paketa. Kupac još uvijek ima mogućnost da odmah izvrši plaćanje putem prijenosa sredstava na račun poduzeća, s PayPalom ili s kreditnim karticama Visa, Mastercard i Diners.

Na osnovu svog legitimnog interesa poduzeće T.H.E. d.o.o. potencijalnim kupcima koji su dodali proizvod z košaricu, ali nisu završili kupnje, povremeno šalje elektronsku poruku, kako bi kupcima pomogli da završe kupnju. Ako se korisnik tome izričito usprotivi, ima pravo prekinuti obradu podataka u bilo kojem trenutku s pozivom na telefonski broj 051 898 026 ili slanjem obavijesti na e-mail adresu [email protected]

Osnovni princip komuniciranja u našem poduzeću je prilagodba komunikacije (e-mailovi, SMS-i, telefonski pozivi, pošta, poruke putem preglednika, informacije na internetskoj stranici i društvenim mrežama). Na taj način pokušamo korisnicima predstaviti relevantnu ponudu, promidžbene i ostale sadržaje koji bi mogli biti interesantni za korisnike. U tu svrhu koristimo:

  • demografske podatke (adresa, starost i spol),

  • povijest narudžbi (broj kupovina, broj kupljenih proizvoda, vremenski intervali između kupovina),

  • odziv korisnika nakon otvaranja poruka koje smo slali.


Ovi nam podaci omogućavaju da bolje razumijemo posjetitelje internetskih stranica i njihove preferencije. Na temelju prikupljenih podataka korisnici primaju personalizirane poruke. Ako se korisnik tome izričito usprotivi, ima pravo prekinuti obradu podataka u bilo kojem trenutku s pozivom na telefonski broj 051 898 026 ili slanjem obavijesti na e-mail adresu [email protected]

Poduzeće T.H.E. d.o.o. na temelju svog legitimnog interesa povremeno obavještava kupce o svojim proizvodima, posebnim akcijskim ponudama, popustima i osobinama čak i putem obične pošte i telefona.

Ako se korisnik tome izričito usprotivi, ima pravo prekinuti obradu podataka u bilo kojem trenutku s pozivom na telefonski broj 051 898 026 ili slanjem obavijesti na e-mail adresu [email protected]

Poduzeće T.H.E. d.o.o. na temelju svog legitimnog interesa u vezi internetskog oglašavanja koristi i uslugu "Facebook Custom Audience". To znači da se vaša e-mail adresa koju smo dobili od vas prenosi na Facebook poduzeća. Facebook pretraži svoju bazu podataka i utvrdi jeste li vi Facebook korisnik ili niste. Ako ste korisnik Facebooka, on vas doda na popis prilagođene publike koji omogućava da poduzeće T.H.E. d.o.o. prilagođenoj publici prikazuje ciljane oglase s obzirom na osobine i interese publike. Mi vam na temelju toga možemo prikazivati najrelevantnije osobine i dodatne prednosti kao što su popusti i pokloni prilikom kupnje. Ako vi niste Facebook korisnik, onda se s vašom e-mail adresom neće ništa dogoditi.

Ako se korisnik tome izričito usprotivi, ima pravo prekinuti obradu podataka u bilo kojem trenutku s pozivom na telefonski broj 051 898 026 ili slanjem obavijesti na e-mail adresu [email protected]

OBRADA NA TEMELJU PRISTANKA KORISNIKA

Na temelju vašeg pristanka poduzeće T.H.E. d.o.o. prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:
- jednostavan pristup internetskoj stranici flexshop.com sa svim njezinim svojstvima i u potpunosti;
- jednostavna upotreba i jednostavan pristup korisničkom računu;
- priprema i slanje personaliziranih elektroničkih vijesti u slučaju pretplate;

- slanje komercijalnih poruka i ostalih relevantnih osobina i putem elektroničke pošte, obične pošte, SMS poruka ili telefonskih poziva;
- u sve ostale svrhe na koje ste pristali u okviru suradnje s prodavateljem.

Poduzeće može uz vašu suglasnost primijeniti prilagođeno komuniciranje putem različitih komunikacijskih kanala kao što su informacije na internetskoj stranici, društvene mreže, elektronička pošta, SMS-ovi, telefonski pozivi, poruke putem preglednika i obične pošte.


Uz vašu suglasnost, možemo stvoriti profil i ponuditi najbolju moguću ponudu i korisničko iskustvo z osobinama koja su potpuno prilagođena vašim potrebama i željama. Profil je osnova prilagođenog komuniciranja.

U te svrhe koristimo (djelomično ili potpuno) vaše sljedeće podatke:

  • demografske podatke (adresa, starost i spol);

  • povijest narudžbi (broj kupovina, broj kupljenih proizvoda, vremenski intervali između kupovina);

  • ponašanje na internetskoj stranici flexshop.com (pregled pojedinačnih proizvoda, osobina, aktivnosti na internetskoj stranici, stavljanje u košaricu, završavanje kupnje, primjena metode plaćanja);

  • odziv korisnika na poruke, kliki na poveznice, vrijeme trajanja posjete pojedinačne stranice.

Na osnovu tog korisničkog profila mi ćemo vam ponuditi proizvode i slati ponude i ostale osobine koje su za vas maksimalno zanimljive i relevantne. Na osnovu vaših prošlih aktivnosti u trgovini vi ćete dobiti različite ponude. Na primjer, kupci koji su u određenom razdoblju obavili najveći broj kupovina, dobit će najbolje ponude i pogodnosti.

Ako se korisnik tome izričito usprotivi, ima pravo prekinuti obradu podataka u bilo kojem trenutku s pozivom na telefonski broj 051 898 026 ili slanjem obavijesti na e-mail adresu [email protected]

POHRANJIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Poduzeće T.H.E. d.o.o. pohranjuje osobne podatke korisnika amo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje svrhe radi koje su podaci bili prikupljeni i obrađeni.

Osobne podatke koje poduzeće obrađuje u skladu s propisima se pohranjuju onoliko dugo koliko propisuje zakon.

Osobne podatke koje poduzeće obrađuje zbog izvođenja ugovora, poduzeće čuva u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora. Osim u slučaju ako između vas i poduzeća dođe do sukoba u vezi ugovora, u tom slučaju poduzeće čuva podatke 5 godina nakon pravomoćne sudske ili arbitražne presude.

Osobne podatke koje poduzeće obrađuje na osnovu osobne privole pojedinca ili legitimnog interesa, poduzeće čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca.

Poduzeće je dužno nakon isteka razdoblja pohranjivanja osobnih podataka podatke učinkovito i trajno izbrisati, tako da se ne mogu više povezati z određenom osobom.

OBRADA NA OSNOVU UGOVORA

Kao pojedinac ste upoznati i suglasni ste s time da poduzeće T.H.E. d.o.o. može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim ugovornim obrađivačima podataka. Oni mogu povjerljive podatke obrađivati isključivo u ime poduzeća T.H.E. d.o.o., u ograničenjima ovlaštenja poduzeća i u skladu s namjenama koje su opredijeljene u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima poduzeće T.H.E. d.o.o. sudjeluje su:

- računovodstveni servis,
- pružatelji dostavnih usluga (Hrvatska pošta, DPD),
- ponuditelji obrade podataka i analitike (Google analytics),
- održavatelji IT sustava,
- internetska platforma na kojoj se nalazi trgovina (Magento) ,
- ponuditelj slanja e-pošte (Mailchimp),
- ponuditelji sistema za plaćanja (Paypal, Mastercard, Visa),
- ponuditelj sistema za upravljanje odnosa sa strankama (Microsoft),
- ponuditelji rješenja za internetsko oglašavanje (Facebook, Google)
- ponuditelj oglasa putem preglednika (Onesignal)

Poduzeće T.H.E. d.o.o. neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama. Ugovorni obrađivači podataka smiju obrađivati podatke korisnika samo u okviru opravdanih uputa bez vlastitih interesa.

SLOBODA IZBORA

Sve informacije koje posredujete su 100% pod vašom kontrolom. Ako se odlučite da vaše podatke prodavatelju nećete posredovati, tada nećete imati potpuni pristup do određenih mjesta odnosno funkcija na internetskoj stranici.

Ako se odlučite odjaviti od primanja obavijesti, molimo vas da nas o tome obavijestite na e-mail adresu [email protected] Ako se vaši osobni podaci promjene, molimo vas da nas o tome obavijestite na e-mail adresu [email protected]

AUTOMATSKO BILJEŽENJE INFORMACIJA (NEOSOBNI PODACI)

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se,neosobni podaci' kao što su broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, broj posjećenih stranica automatski bilježe. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti. Ovi podaci nisu podvrgnuti naknadni obradi ili predani trećim osobama.

KOLAČIĆI

Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem računalu odnosno tvrdom disku. Kolačići omogućuju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Poduzeće T.H.E. d.o.o. koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice.


SIGURNOST

Najveći prioritet poduzeća T.H.E. d.o.o. je zaštita osobnih podataka svojih korisnika. Vaši podaci su zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

PRIVOLA MALOLJETNE OSOBE U VEZI USLUGA PODUZEĆA

Maloljetne osobe do 16 godina ne smiju posredovati bilo kakve osobne podatke na internetskoj stranici flexshop.com ili drugačije bez privole (privole ili odobrenja) nositelja roditeljske odgovornosti (roditelj ili staratelj).

Poduzeće T.H.E. d.o.o. neće nikada svjesno prikupljati podatke od osoba za koje zna da su maloljetne (mlađe od 16 godina), upotrijebiti ih ili proslijediti trećoj osobi bez privole nositelja roditeljske odgovornosti.

PRAVA POJEDINCA O OBRADI PODATAKA

Vi imate brojna prava u vezi vaših osobnih podataka. Ova prava uključuju pravo pristupa do osobnih podataka, pravo do ispravka osobnih podataka, pravo do brisanja osobnih podataka, pravo na ograničavanje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na ugovor i pravo podnošenja žalbe.

PRAVO NA INFORMACIJE

U svakom trenutku imate pravo da saznate koji se osobni podaci o vama prikupljaju, u koje svrhe, koliko dugo, na koji način i odakle se dobivaju, zašto i tko obrađuje te podatke, kome ti podaci mogu biti priopćeni i kakva su vaša prava u vezi tih podataka.

PRAVO NA ISPRAVAK

Ako primijetite da su vaši osobni podaci nepotpuni ili netočni, imate pravo zatražiti ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka.

PRAVO DO BRISANJA

U nekim slučajevima imate pravo do potpunog brisanja vaših osobnih podataka. Vaši će osobni podaci biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja, kada postoji jedan od sljedećih razloga:

- podaci više nisu potrebni;
- ako otkažete svoj pristanak na obradu za podatke za koje je pristanak potreban;

- ako se ne slažete s obradom podataka koje obrađujemo na osnovu legitimnog interesa;
- pretpostavljate da obrada podataka koju izvodimo nije više u skladu s obvezujućim zakonskim propisima.

Molimo vas da ste svjesni da vaši osobni podaci neće biti odmah i potpunosti izbrisani, čak i ako postoji jedan od prije spomenutih razloga. Pozivanje na ova prava nije moguće, ako je obrada vaših osobnih podataka nužna za ispunjavanje naših zakonskih obaveza.

PRAVO NA OGRANIČAVANJE OBRADE PODATAKA

Korisnik ima u nekim slučajevima uz pravo do brisanja i pravo na ograničenje obrade osobnih podataka, što znači da imate pravo zahtijevati da se podaci označe i isključe iz obrade. Mi smo dužni ograničiti obradu:

- ako osporite točnost podataka za razdoblje koje omogućuje poduzeću da potvrdi točnost podataka;

- ako je obrada protuzakonita, a vi se suprotstavljate brisanju podataka, umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe;
- ako nam vaši podaci ne trebaju više za obradu, no vi ih trebate za provedbu, izvođenje i obranu pravnih zahtjeva;
- ako ste podnijeli prigovor u vezi s obradom. Za vrijeme obrade ugovora obradu podataka je potrebno ograničiti.

Učinak prava na ograničavanje obrade podataka je vremenski ograničen.

PRAVO NA PRIJENOS PODATAKA

Imate pravo primati osobne podatke koji se odnose na vas i koje obrađujemo na osnovu naše privole. Mi ćemo odmah prestati s obradom vaših podataka za marketinške aktivnosti; u ostalim slučajevima ćemo učiniti isto, ako ne postoje zakonski razlozi za obradu koji prevladaju nad vašim pravima ili ostvarivanjem pravnih zahtjeva.

PRAVO PODNOŠENJA ŽALBE

Ostvarivanje prije spomenutih prava na utječe na vaše pravo do podnošenja žalbe nadležnom tijelu. Ovo pravo možete provesti ako mislite da je obrada osobnih podataka koji se odnose na vas u suprotnosti s obvezujućim pravnim propisima.

Žalbu protiv obrade podataka od naše strane možete podnositi povjereniku za informacije.